top of page

תחומי פעילות

יזמות נדל"ן בסביבה אורבנית 

חברת רייך שחר פועלת בהצלחה בשוק הנדל"ן בישראל, תוך שמירה על מקצועיות לצד ליווי אישי וקשוב לצרכי הדיירים. כחברה שפועלת בסביבה אורבנית אנו מודעים למורכבות התכנון והביצוע- תוך שמירה מתמדת על איכות הסביבה ופיתוח וטיפוח סביבת הבניין לדיירים.

פעילות

ייזום ובנייה

בנייה חדשה על קרקע פרטית באזורי הביקוש, תוך השקעת הון עצמי, קידום הנושא אל מול כל ועדות התכנון, ויצירת פרויקטים חדשים באזורי הביקוש.

התחדשות עירונית 

פינוי בינוי

הריסה ופינוי מספר בניינים ישנים הבנויים בסמוך, עם תכנון כולל לסביבת המגורים החדשה ובניית בניינים חדשים ומתקדמים לרווחת כלל הדיירים והשכונה. ללא עלות מצד הדיירים הקיימים.

התחדשות עירונית

תמ"א 38/2 

הריסת הבניין הישן, בניית בניין חדש בשיתוף הדיירים הכולל ממ"ד, מרפסות, לובי שילוב מערכות מתקדמות, חידוש סביבת הבניין ועוד. ללא עלות מצד הדיירים הקיימים.

bottom of page