פרוייקטים

יזמות נדל"ן בסביבה אורבנית 
עם מגוון פרויקטים בתכנון ובביצוע.